Opzegging

Wanneer kan het lidmaatschap van VOIO’72 worden beëindigd?

Onderstaand de ‘spelregels’ voor het opzeggen van je lidmaatschap bij VOIO”72:

  • Competitiespelende leden kunnen m.i.v. 1 augustus hun lidmaatschap opzeggen (na afloop van de competitie), mits ingediend voor 1 mei.
  • Overige leden kunnen per 1 augustus of 1 februari hun lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • Indien je zwanger of langdurig geblesseerd bent, is het, in overleg met het bestuur, mogelijk om je contributie tijdelijk stop te zetten.
  • Opzegging of tijdelijke onderbreking van je contributie is alleen schriftelijk mogelijk (per brief of e-mail), gericht aan het bestuur.

Noot: voor competitiespelende leden is een bijdrage verschuldigd aan de NeVoBo. Als je voor 1 mei van een competitiejaar je lidmaatschap opzegt, hoeven we je niet op te geven als competitiespelend lid, waardoor de bijdrage komt te vervallen.