Bestuur

Onderstaand de samenstelling van het bestuur per november 2021 inclusief taakverdeling.

Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie uiteraard altijd bij het betreffende bestuurslid terecht!

Naam / FunctieWerkzaamheden
Jeroen de Kort
Voorzitter
voorzitter@voio72.nl
– Vergadering leiden
– Jubilarissen
– Toespraakjes, etc
Martijn Roos
Penningmeester
penningmeester@voio72.nl
– Alles wat valt onder financiën, kasbeheer, contributie
– Bijhouden ledenlijst
– Aan- en afmelden leden
Jeroen Krouwel
Wedstrijdsecretaris
wedstrijdsecretaris@voio72.nl
– Alles wat te maken heeft met de wedstrijden
– Opgeven teams bij NeVoBo voor nieuwe seizoen
Karola Stolk
Algemeen bestuurslid
info@voio72.nll
– Bijhouden e-mails via VOIO'72-site en doorsturen naar juiste bestuurslid
– Bijwerken van de site
Monique Offermans
Secrataris
secretaris@voio72.nl
– Notuleren en dit mailen naar bestuursleden
– Agenda maken en dit mailen naar bestuursleden
– In- en uitgaande post
– Regelen zaalhuur (toernooien en trainingen)
– Kaart sturen naar langdurig zieken