Bestuur

Onderstaand de samenstelling van het bestuur per november 2015 inclusief taakverdeling.

Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie uiteraard altijd bij het betreffende bestuurslid terecht!

Naam / FunctieWerkzaamheden
Jan-Peter Eusman
Voorzitter
– Vergadering leiden
– Jubilarissen
– Toespraakjes, etc
Martijn Roos
Penningmeester
– Alles wat valt onder financiën, kasbeheer, contributie
– Bijhouden ledenlijst
– Aan- en afmelden leden
Jeroen Krouwel
Wedstrijdsecretaris
wedstrijdenvoio@gmail.com
– Alles wat te maken heeft met de wedstrijden
– Opgeven teams bij NeVoBo voor nieuwe seizoen
Jeroen Scholten
Algemeen bestuurslid
– Bijhouden e-mails via VOIO'72-site en doorsturen naar juiste bestuurslid
– Bijwerken van de site
Carina de Kort
Secrataris
– Notuleren en dit mailen naar bestuursleden
– Agenda maken en dit mailen naar bestuursleden
– In- en uitgaande post
– Regelen zaalhuur (toernooien en trainingen)
– Kaart sturen naar langdurig zieken